Helsingfors Stadslokaler Ab

Helsingfors Stadslokaler Ab hyr ut och utvecklar stadens lokaler, områden och handelsplatser som är kulturhistoriskt viktiga. Bolaget ägs av Helsingfors stad.

Våra lokaler omfattar Torgkvarteren, Slakthuset och Partitorgets område, alla saluhallar och följande torg: Salutorget, Hagnäs torg, Sandvikstorget, Tölö Torg, Fredrikstorget, Övre Malms torg och Haga torg.

Vi har dessutom i uppgift att göra Helsingfors mer attraktivt och konkurrenskraftigt genom att utveckla torg- och saluhallsverksamheten och stödja utvecklingen av mat- och stadskulturen.

Samarbete står i fokus för vårt arbete. Lokalernas funktionalitet och särprägel främjas med tanke på att de ännu bättre ska betjäna företag, sammanslutningar, stadsbor och turister. Alla slags möten.

Principer för uthyrning   

Stadslokalers samtliga lokaler har en lång och brokig historia. Våra lokaler är mycket speciella, av olika storlekar och personliga – precis som aktörerna i dem.

Vår uppgift är att stödja möjligheterna att lyckas för våra hyresgäster samt uppkomsten av ny affärsverksamhet. Vi väljer hyresgästerna på basis av varje enskild lokal som helhet, som ska fungera med tanke på såväl enstaka företag, samhället som allmänheten.

Våra hyresgäster förutsätts bedriva ansvarsfull affärsverksamhet och ha vilja att delta i den gemensamma verksamheten.

Hållbar utveckling  

Vi utvecklar våra verksamhetssätt så att de blir mer ansvarsfulla och stadslokaler så att de blir allt öppnare och mångsidigare.

Helsingfors Stadslokaler Ab har förbundit sig till målet Kolneutralt Helsingfors 2030 och Helsingfors stads etiska principer. Våra lokaler utvecklas utifrån dessa principer, i samarbete med ägaren och hyresgästerna.

Bolaget håller på att skapa sig en Ekokompass och ett eget program för hållbarhet och ansvarsfullhet.

 

Evenemang 

Våra lokaler fungerar som plattformar för olika evenemang, upplevelser och försök. Är du intresserad av Stadslokaler som samarbetspartner eller av våra personliga lokaler som evenemangsplats?

Kontakta oss tapahtumat@kaupunkitilat.fi