Helsingin Kaupunkitilat Oy

Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki.  

Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamon ja Tukkutorin alue, kaikki kauppahallit, sekä torit: Kauppatori, Hakaniemen tori, Hietalahden tori, Töölöntori, Fredrikintori, Ylä-Malmin tori ja Etelä-Haagan tori. 

Tehtävänämme on lisäksi kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä tori- ja kauppahallitoimintaa ja tukemalla ruoka- ja kaupunkikulttuurin kehittymistä.  

Yhteistyö on tekemisemme ytimessä. Paikkojen toiminnallisuutta ja omaleimaisuutta viedään eteenpäin ajatuksella, että ne voivat yhä paremmin palvella yrityksiä, yhteisöjä, kaupunkilaisia ja matkailijoita. Kaikenlaisia kohtaamisia.  

Vuokrausperiaatteet   

Kaupunkitilojen kaikilla kohteilla on pitkä ja värikäs historia. Toimitilamme ovat hyvin erityisiä, eri kokoisia ja persoonallisia – kuten niiden toimijatkin.  

Meidän tehtävämme on tukea vuokralaistemme menestymisen mahdollisuuksia sekä uuden ja uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä. Vuokralaisvalinnat tehdään suhteessa kunkin paikan kokonaisuuteen, jonka on toimittava niin yksittäisten yritysten kuin yhteisön ja yleisönkin suhteen.  

Vuokralaisiltamme edellytetään vastuullista liiketoimintaa ja halua ottaa osaa yhteiseen tekemiseen. 

Kestävä kehitys  

Kehitämme toimintatapojamme vastuullisemmiksi, ja kaupunkitiloja yhä avoimemmiksi ja monipuolisemmiksi.  

Helsingin Kaupunkitilat Oy on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2030 -tavoitteeseen ja Helsingin kaupungin eettisiin periaatteisiin. Kohteitamme kehitetään näistä periaatteista lähtien, yhteistyössä omistajan ja vuokralaisten kanssa.  

Yhtiölle ollaan parhaillaan rakentamassa Ekokompassia ja omaa kestävyys- ja vastuullisuusohjelmaa. 

 

Tapahtumat 

Tilamme toimivat alustoina erilaisille tapahtumille, elämyksille ja kokeiluille. Kiinnostaako Kaupunkitilat yhteistyökumppanina tai persoonalliset tilamme tapahtumapaikkana?  

Ota yhteyttä tapahtumat@kaupunkitilat.fi