Tillgänglighetsutlåtande för Kaupunkitilat.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande, som utarbetats den 27 oktober 2022, gäller webbplatsen kaupunkitilat.fi samt webbplatserna vanhakauppahalli.fi, hietalahdenkauppahalli.fi, hakaniemenkauppahalli.fi, torikorttelit.fi, helsingintorit.fi och helsingintukkutori.fi, som administreras av Helsingfors stadslokaler Ab.

Webbplatsen kaupunkitilat.fi ägs av Helsingfors stadslokaler Ab (före detta Helsingin Leijona Oy och Partitorget).  

Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av webbplatsens tekniska förverkligare Heku Oy/Barabra 27.10.2022. Testerna har gjorts både med automatiska testverktyg och manuellt med skärmläsare i olika webbläsare och operativsystem.

Situationen gällande webbtjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller de kritiska A- och AA-kraven.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår webbtjänst? Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda den.

Meddela om bristen per e-post: viestinta@kaupunkitilat.fi eller per telefon: Salla Salo, kommunikationschef, 0405193151

Vi lovar att svara så fort som möjligt och senast inom 14 dagar.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister på webbplatsen ska du först ge respons till oss, webbplatsens administratörer. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättar på sin webbplats hur du gör en anmälan och hur ärendet behandlas: www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000.

Vi arbetar hela tiden för att förbättra tillgängligheten

Tillgänglighet är en viktig del av jämlikheten i samhället. Om du har förbättringsförslag gällande webbplatsen kaupunkitilat.fi ber vi dig kontakta Helsingfors stadslokaler Ab:s kommunikationschef Salla Salo, salla.salo@kaupunkitilat.fi