KAUPUNKITILOJEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojalauseke kertoo, mitä henkilötietoja keräämme ja mihin niitä käytetään. Tämä tietosuojalauseke tulee hyväksyä käyttääkseen kaupunkitilat.fi-verkkosivustoa sekä Kaupunkitilat Oy:n hallinnoimia verkkosivustoja vanhakauppahalli.fi, hietalahdenkauppahalli.fi, hakaniemenkauppahalli.fi, torikorttelit.fi, helsingintorit.fi sekä helsingintukkutori.fi

Kaupunkitilat Oy käsittelee kaikkia yllämainittujen verkkosivujen henkilötietoja.

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta saatetaan päivittää vastaamaan muuttunutta hyvää tietojenkäsittelytapaa tai muista vastaavista syistä. Olennaisista muutoksista rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen tai tässä selosteessa mainittujen oikeuksien supistamisesta ilmoitetaan ennakolta erikseen.

1. HELSINGIN KAUPUNKITILAT OY:N (REKISTERINPITÄJÄ) YHTEYSTIEDOT

Helsingin Kaupunkitilat Oy (Y-tunnus: 3226884-5)
Siltasaarenkatu 6–10  6. krs
00530 Helsinki
sähköposti: viestinta@kaupunkitilat.fi

2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN LÄHTEET

Keräämämme henkilötiedot jaetaan kahteen kategoriaan: asiakastietoon ja teknisesti kerättävään tietoon.

Asiakastieto

Keräämme sähköpostiosoitteet asiakkaan lähettäessä meille sähköpostia tai palautetta palautelomakkeen kautta. Osoitteet kerätään vastaamista varten.

Mikäli haluat tarkistaa, oikaista, estää tai poistaa omia henkilötietojasi, ole yhteydessä: viestinta@kaupunkitilat.fi

Teknisesti kerättävä tieto

Saatamme automaattisesti kerätä seuraavanlaista teknisesti kerättävää tietoa käyttäessäsi palveluitamme: laitetieto (mm. teknisen laitteiston ominaisuudet) ja käyttötieto (mm. sivustoillamme käyttämäsi aika ja alasivut joilla vierailit, sivusto josta sivullemme siirryit).

Verkkoanalytiikkapalvelut

Käytämme Matomo Analytics -palvelua sekä muita verkkoanalytiikkapalveluita sivujen käytettävyyden parantamiseen. Lisätietoja Matomo Analyticsista löydät verkkosivulta: https://matomo.org/

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLISET PERUSTEET

Tarkoitus

Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Helsingin Kaupunkitilat Oy käsittelee henkilötietojasi ollakseen sinuun yhteydessä viestinnällisissä ja markkinoinnillisissa asioissa.

Laadun parantamiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Saatamme käyttää sivuston käyttöäsi koskevia tietoja myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen.

Käsittelyn oikeudelliset perusteet

Helsingin Kaupunkitilat Oy käsittelee henkilötietojasi täyttääkseen pakottavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä sopimusvelvoitteensa sopimuskumppaninasi. Käsittelemme henkilötietojasi lisäksi oikeutetun etumme nojalla yritystoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä asiakassuhteidemme hoitamiseen. Kun päätämme käyttää tietojasi oikeudellisen etumme perusteella, punnitsemme omia etujamme suhteessa yksityisyyden suojaasi, jonka huomioimme tarjoamalla sinulle esimerkiksi mahdollisuuden jättäytyä markkinointiviestintämme ulkopuolelle.

4. REKISTERIN TIETOJEN EDELLEENLUOVUTTAMINEN

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan Helsingin Kaupunkitilat -organisaation sisällä ja ainoastaan siten, kun on kohtuudella tarpeen tässä selosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme luovuta henkilötietojasi organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

5. SÄILYTYSAIKA

Helsingin Kaupunkitilat Oy ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on laissa sallittua ja palveluiden tarjoamisen tai niiden olennaisten osien kannalta tarpeellista. Säilytysajan pituus riippuu tietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin laissa vaaditaan tai on muutoin kohtuudella tarpeen sinuun kohdistuvien sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi taikka muiden oikeudellisten vaatimusten tai oikeutettujen etujen, kuten korvausvaatimusten käsittelyn, kirjanpidon ja sisäisen raportoinnin kannalta.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

6. TIETOTURVA JA REKISTERIN SUOJAAMINEN

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Asiakastietoja ei käsitellä tulosteina.