Tukkutorin visio: Paikka tehdä

17.5.2024 / 11:00

Tukkutorin osallistava visiotyö tehtiin loka-helmikuussa 2023–2024. Työ toteutettiin tulevaisuusmuotoilua hyödyntäen, kutsumalla alueen nykyisiä ja tulevia sidosryhmiä ideoimaan ja keskustelemaan alueen mahdollisista kehityskuluista.

Keskusteluista ja kerätyistä näkemyksistä valmistui visio Tukkutori – Paikka tehdä/Place for making. Visio priorisoi tärkeimmäksi kestäväksi ratkaisuksi sen, että alueen historia ruoan parissa näkyy myös sen tulevaisuudessa. Vision mukaan Tukkutori kasvaa tulevaisuutta luotsaavaksi ruokakulttuurikeskukseksi ja koko kaupungin koekeittiöksi. Monikäyttöiset tilat ja kestävin periaattein uudistettu alue on tulevaisuudessa koti yhä useammille yrityksille, yhteisöille, yksilöille ja yhdessä tekemiselle ruoan, taiteen ja kaupunkikulttuurin parissa. Tukkutori on tekemisen paikka.

Tukkutorin visiotyö tuo toiminnallisen näkökulman alueen kehittämiseen. Visiossa hahmotellaan alueen merkitys ja potentiaali paitsi tontin rajojen sisällä, myös laajemmin osana itäistä kantakaupunkia ja naapurissa kehittyvää Suvilahden ja Hanasaaren aluetta. 

Tutustu Tukkutorin visiotyöhön!

Visio toimii materiaalina Tukkutorin kehittämiselle ja valmisteilla oleviin suunnitteluperiaatteisiin. Kaupunki esittelee kehittämistä ja suunnitteluperiaatteiden pohjaksi tehtyjä luonnoksia sivuillaan: hel.fi/tukkutori

Kuten visiotyössä todetaan, tekeminen on toimiva tapa vaikuttaa tulevaisuuteen. Yhteistyöideat vision hahmotteleman tulevaisuuden parissa otetaan ilolla vastaan.