Tukkutorin visiotyö käynnistyy: nyt voit vaikuttaa alueen tulevaisuuden suunnitteluun

6.10.2023 / 15:05

Tukkutorin alueen kehittäminen käynnistyy visiotyöllä, jonka toteuttamiseksi Helsingin Kaupunkitilat Oy ja Helsingin kaupunki kutsuvat mukaan laajan joukon sidosryhmiä. Visiotyön näyttämönä toimii Teurastamon alueella entisessä navettasiivessä sijaitseva tila, joka avautuu samalla vuokrattavaksi.  

Tukkutorin ja Teurastamon alueella on pitkä historia ja elävä nykyisyys. Visiotyön painopisteet pohjautuvat alueen nykytilaan ja alueen kehittämisen tavoitteisiin. Alue halutaan tulevaisuudessakin nähdä monipuolisena ravintola- ja elintarvikealan, kaupunkikulttuurin ja rohkeiden kestävyysratkaisujen keskittymänä.​ 

Kokosimme tähän artikkeliin visiotyön keskeisimmät kysymykset ja vastaukset. 

Mihin visiotyöhön osallistuja vaikuttaa? 

Työhön osallistuvat tuovat yhteiseen pöytään arvokkaan näkökulmansa. Osallistujien näkemyksistä muotoutuu yhteinen visio alueen tulevaisuudelle. Lisäksi osallistujat antavat tietoa alueella vaalittavista paikoista ja toiminnoista. Visiotyö toimii yhdessä alueelle laadittavien suunnitteluperiaatteiden kanssa ohjaavana työnä tulevaisuuden muutoksille asemakaavaan ja tilojen käyttötarkoituksiin.  

”On huolehdittava, että alueella sekä säilyy että alkaa itää ne toiminnot, jotka siellä tulevaisuudessa nähdään. Ja että meillä on myös sen tulevaisuuden tekijöitä – siksi tarvitsemme Tukkutorin alueen kehittämiseen laajan joukon eri toimijoita”, sanoo Kaupunkitilojen toimitusjohtaja Peggy Bauer

Miten visiotyöhön voi osallistua? 

Voit tulla mukaan työhön syksyn aikana osallistumalla vision rakentamiseen pala palalta tai kommentoimalla lopullista visiota tammikuussa 2024. Visiotyön valmistamiseen pääset mukaan osallistumalla marraskuussa järjestettäviin tulevaisuuspäiviin. Tilaisuuksien näyttämönä toimii Teurastamon alueella sijaitseva kiinnostava tyhjä tila, joka avautuu samalla vuokrattavaksi. Tila sijaitsee Teurastamon päärakennuksen R1 lisäsiivessä, löydät sen kävelemällä Teurastamon portilta (Työpajankatu 2) Helsingin Kahvipaahtimon ohi pohjoiseen päin.  
 
Tulevaisuuspäivät järjestetään

16.11. klo 14-16 

21.11. klo 17-19 

Ilmoita kiinnostuksesi visiotyöhön, niin saat tietää visiotyön vaiheista ja kutsut  avoimiin tilaisuuksiin. 

Millaista työskentelyä on luvassa? 

Tavoitteenamme on luoda visiotyötä, joka pölyttää ristiin eri näkökulmia ja synnyttää tulevaisuuksia, joita emme ennalta osanneet olettaa. Kun tulevaisuus ei voi olla yhtä kuin nykyisyys, millä kaikin eri tavoin se voisi olla parempi?  
Teematilaisuuksissa työskennellään havainnollistavien tulevaisuusprototyyppien parissa. Mitä myönteisiä ja kielteisiä tunteita prototyypit herättävät? Mitkä ovat toivottavia ja epätoivottavia kehityskulkuja alueella? Mitä paikkoja, toimintoja ja arvoja pitää vaalia alueella ja mitä alueelle tulisi tuoda lisää? Mitkä rohkeat ideat saisivat nykäistyä tulevaisuuden liikkeelle jo nyt? 

Kuka voi osallistua? 

Jokainen, joka on alueen tulevaisuudesta kiinnostunut ja jota alue koskettaa, on tärkeä sidosryhmä visioinnille. Haluamme esimerkiksi mukaan alueen yrittäjät, naapurit, alueella joskus vierailevat sekä mahdolliset tulevaisuuden käyttäjät. 

Kuka visiotyön ja alueen kehittämisestä vastaa? 

Helsingin kaupunki ja Helsingin Kaupunkitilat Oy valmistelevat yhteistyönä visiota ja suunnitteluperiaatteita, joissa hahmotellaan kokonaisvaltaisesti alueen kehittämismahdollisuuksia. Visiotyön käytännön toteutuksesta vastaa Motiva Services Oy. 

Tervetuloa mukaan! 


Lisätiedot:
Anna Pakarinen
Kehityspäällikkö, Helsingin Kaupunkitilat Oy
anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi
+358 50 588 2561