Peggy Bauer Helsingin Kaupunkitilat -yhtiön johtoon – uusi yhtiö vahvistaa Helsinkiä kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittäjänä

9.12.2021 / 20:17

Helsinki haluaa olla vetovoimainen kaupunki, johon kuuluu elävä kaupunki- ja ruokakulttuuri. Tavoitteen saavuttamiseksi Helsinki yhdistää Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toiminnot uuteen perustettavaan Helsingin Kaupunkitilat-yhtiöön. Yhdistäminen mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Uuden yhtiön toimitusjohtajana aloittaa vuoden 2022 alussa Peggy Bauer.

”Peggy Bauer on luotsannut Torikortteleiden kehittämistä ja keskustan elinvoimaisuuden kehittämistä jo vuodesta 2012. Viimeisimpänä hän on toiminut Torikortteleiden kauppapaikkajohtajana ja tehnyt vaikutuksen näkemyksellisyydellään ja kyvyillään edistää kaupungin elinvoimaa,” taustoittaa Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala valintapäätöstä.

”Tavoitteenamme on ottaa sekä Tukkutorin että Torikortteleiden vahvuudet vieläkin tehokkaampaan käyttöön ja kehittää toimintaa molempien erityislaatuisuus huomioiden. Innolla odotan, että pääsemme tekemään Helsingistä yhä vetovoimaisempaa ja ihanampaa kaupunkia,” Peggy Bauer tiivistää.

Tukkutorin toiminta käsittää muun muassa Teurastamon, kauppahallit ja torit, Sörnäisten tukkualueen, Vihertukkutorin, Pakastamon sekä pieniä toreja ja aukioita, joilla on myyntitoimintaa. Helsingin Leijona Oy on vastannut puolestaan Helsingin keskustan Torikorttelit-alueen toiminnasta.

Uuden yhtiön tavoite on elävöittää Torikortteleiden ja Tukkutorin ympäristöä

Uuden yhtiön tavoitteena on kasvattaa Helsingin profiilia yhä elinvoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kaupungiksi elävöittämällä Torikortteleiden ja Tukkutorin ympäristöä. Lisäksi yhtiö kehittää osaltaan Helsingin kaupunki- ja ruokakulttuuria sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

”Se, mikä tekee kaupungista hauskan ja omaleimaisen, tapahtuu kaupunkilaisten kohdatessa. Meidän tehtävämme onkin mahdollistaa lisää kohtaamisia ja luoda lisää Helsinkiä helsinkiläisille. Kaupunkitilojen tehtäväkenttä on todella laaja: keskustan upeat empire-korttelit, historiaa huokuvat kauppahallit, Teurastamon urbaanimpi kohtaamispaikka sekä koko kaupungin ruokakulttuuria palveleva Tukkutorin alue sekä muut torit. Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tavoitteena onkin tulla isommaksi kuin osiensa summa,” Hannu Oskala kertoo.

Kalasatamassa sijaitsevaa Tukkutorin ja Teurastamon aluetta on tarkoitus kehittää perinteisen tukkutoritoiminnan ohella uutta luovaksi urbaanin ravitsemus- ja tapahtumatoiminnan keskukseksi. Lisäksi yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä.

Sekä Tukkutorin että Helsingin Leijona Oy:n henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Samalla Helsingin kaupunki vuokraa yhtiölle kokonaisuutena Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n aiemmassa toiminnassa käytetyt rakennukset, tilat ja maa-alueet ja tekee yhtiön kanssa erikseen sopimuksen koskien yhtiölle annettavaa kehittämistehtävää kaupungin toimialan sekä elinkeinopoliittisten ja kaupunkistrategian mukaisten tehtävien toteuttamiseksi.

Uuden Helsingin Kaupunkitilat Oy -yhtiön operatiivinen toiminta alkaa 1.1.2022. Uusi yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan muiden kaupungin elinvoimaisuuteen liittyvien tytäryhteisöjen tavoin. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyistä ja uuden yhtiön perustamisesta kokouksessaan 16.6.2021.